Rozpočty

Rozpočty :

Návrh na roky 2016 , 2017 a 2018 str. 1.2.3

Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 , 2019 ,2020 str. 1 , 2 , 3