Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Vývoz separovaného zberu na rok 2017 str.1

Vývoz odpadu 2017 str.1

Vývoz odpadu v roku 2018 TKO

Vývoz separovaného odpadu v roku 2018 separovaný zber  

Separovany zber 2019 - rozpis vývozov

Úroveň vytriedenia odpadov 2018 , str.1