Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Vývoz separovaného zberu na rok 2017 str.1

Vývoz odpadu 2017 str.1

Vývoz odpadu v roku 2018 TKO

Vývoz separovaného odpadu v roku 2018 separovaný zber