Spoločenstvo lesov a pasienkov Hajtovka

Spoločenstvo lesov a pasienkov Hajtovka

Pozvánka na zhromaždenie 24.3.2018 str.1

Zmluva o pozemkovom spoločenstve str.1

Zoznam podielnikov č.1

Zoznam podielnikov č.2

Stanovy spoločenstva

Rok 2019

Pozvánka na valné zhromaždenie 31.3.2019 , str.1

Stanovy spoločenstva na rok 2019
Zmluva o SLaP návrh 2019

Zoznam nehnuteľností

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2019 Str .1 
Zmluva o pozemkovom spoločenstve Str.1

Zoznam nehnuteľností 2019 str.1

Stanovy SLaP 2019