Spoločenstvo lesov a pasienkov Hajtovka

Spoločenstvo lesov a pasienkov Hajtovka

Pozvánka na zhromaždenie 24.3.2018 str.1

Zmluva o pozemkovom spoločenstve str.1

Zoznam podielnikov č.1

Zoznam podielnikov č.2

Stanovy spoločenstva

Pozvánka na valné zhromaždenie 31.3.2019 , str.1