Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Počet obyvateľov

69

Nadmorská výška

525 m.n.m.

Rozloha

350ha

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres


Stará Ľubovňa

Región

Tatry

Prvá písomná zmienka


v roku 1427

Obec Hajtovka leží nad ľavým brehom rieky Poprad , na južnom svahu strednej časti Ľubovnianskej vrchoviny , v nadmorskej výške 525 metrov . Hlavnou sídelnou osou je bezmenný potok pretekajúci obcou .Povrch chotára je prevažne pahorkatinný , silne zvlnený a stúpa od koryta rieky Poprad severným smerom v rozmedzí 490 – 744 metrov nad morom . Tvoria ho horniny flyšového a bradlového pásma . V okolí obce sú scénericky pôsobivé bradlá Opálená skala , Skalky , Lipná skala , patriace k Pieninskému bradlovému pásmu . Zaujímave sú aj vápencové skalné útvary n a východ od obce  nazývané Koteličné skaly .

Pôda je prevážne kamenistá a málo úrodná . Tvoria rendziny a parendziny vyskytujúce sa hlavne na bradlových tvrdošoch , s výskytom škvrn železa .
Katastrálne územie obce má rozlohu 350 ha a susedí s katastrálnymi územiami obcí Cmelnica , Matysová a Údol . Kataster obce Plavnica je oddelený riekou Poprad .
Klimatické pomery územia obce sú podmienené zemepisnou polohou , nadmorskou výškou a blízkosťou Vysokých Tatier , ktoré spôsobujú náhle zmeny počasia .