Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miroslav Arendáč

Poslanec

0917 970 706

Peter Feduš ml.

Poslanec

0904 260 878

Peter Feduš st.

Poslanec

0911 220 459

Mgr.Martina Arendáčová

Poslanec

0944 002 062

Mgr. Adam Nosek

Poslanec

0902 223 564

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 16. januára 2023.