Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miroslav Arendáč

Poslanec

0917 970 706

Peter Feduš ml.

Poslanec

0904 260 878

Peter Feduš st.

Poslanec

0911 220 459

Ing. Vladimír Haľko

Poslanec

0908 991 114

Mikuláš Kačmár

Poslanec

0902 961 299

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 28. septembra 2021.