Zámer zámeny pozemkov obce

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 5. októbra 2022
Kategória

Prílohy