Stavebné úpravy

Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hajtovka

Príloha č.5 Výzvy:

Zverejnené 17. mája 2021.
Bez úpravy .